Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 307
W sumie: 41769

Uchwały Rady 2017-2019

Uchwała Nr Uchwała nr I/01/2017 w sprawie: sposobu oceny kryterium nr 2 (wersja papierowa i elektroniczna są tożsame) oraz kryterium 10 (wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki) w ramach Karty oceny formalnej

Uchwała Nr Uchwała nr I/02/2017 w sprawie sposobu oceny kryterium nr 7 w ramach Karty oceny formalnej, w zakresie sprawdzenia czy kwota wnioskowanego dofinansowania mieści się w limitach ustalonych dla danego Wnioskodawcy i dla danej operacji

Uchwała Nr Uchwała nr I/03/2017 w sprawie: określenia minimalnego progu procentowego możliwych do zdobycia punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru, który potwierdzać będzie, że dana operacja uznawana jest za innowacyjną oraz operację realizowaną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i klimatu

Uchwała Nr Uchwała nr I/04/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/01/066/1/2017; Wnioskodawca - Słodnik Marta

Uchwała Nr Uchwała nr I/05/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/02/073/1/2017; Wnioskodawca - Gmina Czerwieńsk

Uchwała Nr Uchwała nr I/06/2017 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/03/075/1/2017; Wnioskodawca - Gmina Kolsko

Uchwała Nr Uchwała nr I/07/2017 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/04/076/1/2017; Wnioskodawca - Gmina Kolsko

Uchwała Nr Uchwała nr I/08/2017 w sprawie  niewybrania operacji do realizacji; Numer wniosku - I/05/077/1/2017; Wnioskodawca - Myszyński Roman

Uchwała Nr Uchwała nr I/09/2017 w sprawie: niewybrania operacji do realizacji; Numer wniosku - I/06/078/1/2017; Wnioskodawca - Czarnota Sławomir

Uchwała Nr Uchwała nr I/10/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/07/082/1/2017; Wnioskodawca - Gmina Nowogród Bobrzański

Uchwała Nr Uchwała nr I/11/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/08/083/1/2017; Wnioskodawca - Gmina Trzebiechów

Uchwała Nr Uchwała nr I/12/2017 Uchwała nr I/12/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/01/008/2/2017; Wnioskodawca - Białkowska Agata

Uchwała Nr Uchwała nr I/13/2017 Uchwała nr I/13/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/02/020/2/2017; Wnioskodawca - Białkowski Andrzej

Uchwała Nr Uchwała nr I/14/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/03/037/2/2017; Wnioskodawca - Czetowicz Katarzyna

Uchwała Nr Uchwała nr I/15/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/04/044/2/2017; Wnioskodawca - Mowczan Janusz

Uchwała Nr Uchwała nr I/16/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/05/046/2/2017; Wnioskodawca - Kurt Deniz

Uchwała Nr Uchwała nr I/17/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/06/051/2/2017; Wnioskodawca - Krzeszowski Krzysztof

Uchwała Nr Uchwała nr I/18/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/08/056/2/2017; Wnioskodawca - Wawrzyniak - Bodnar Sylwia

Uchwała Nr Uchwała nr I/19/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/09/059/2/2017; Wnioskodawca - Baumann Justyna

Uchwała Nr Uchwała nr I/20/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/10/010/2/2017; Wnioskodawca - Mazurkiewicz Daniel

Uchwała Nr Uchwała nr I/21/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/11/064/2/2017; Wnioskodawca - Dokowicz Joanna

Uchwała Nr Uchwała nr I/22/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/12/065/2/2017; Wnioskodawca - Ganecka Honorata

Uchwała Nr Uchwała nr I/23/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/13/067/2/2017; Wnioskodawca - Greszczuk Katarzyna

Uchwała Nr Uchwała nr I/24/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/14/069/2/2017; Wnioskodawca - Grochowski Marcin

Uchwała Nr Uchwała nr I/25/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/15/070/2/2017; Wnioskodawca - Sołtys Damian

Uchwała Nr Uchwała nr I/26/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/16/072/2/2017; Wnioskodawca - Adamczak Rafał

Uchwała Nr Uchwała nr I/27/2017 w sprawie: niewybrania operacji do realizacji; Numer wniosku - I/17/074/2/2017; Wnioskodawca - Talentowska Magdalena

Uchwała Nr Uchwała nr I/28/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/18/080/2/2017; Wnioskodawca - Zamojski Łukasz

Uchwała Nr Uchwała nr I/29/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - I/19/079/2/2017; Wnioskodawca - Banaszkiewicz Marta

Uchwała Nr Uchwała nr I/30/2017 w sprawie: niewybrania operacji do realizacji; Numer wniosku - I/20/081/2/2017; Wnioskodawca - Piotrowska Marlena

Uchwała Nr Uchwała nr II/31/2017 w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu  do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/32/2017 w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu  do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/33/2017 w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu  do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/34/2017 w sprawie: uznania zasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania operacji do właściwego etapu oceny

Uchwała Nr Uchwała nr II/35/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odwoławczej

Uchwała Nr Uchwała nr II/36/2017 w sprawie: niewybrania operacji do realizacji; Numer wniosku - I/05/077/1/2017; Wnioskodawca - Roman Myszyński

Uchwała Nr Uchwała nr II/37/2017 w sprawie: niewybrania operacji do realizacji w wyniku procedury odwoławczej

Uchwała Nr Uchwała nr II/38/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odwoławczej

Uchwała Nr Uchwała nr  II/39/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/1/539/3/2017; Wnioskodawca - Gmina Czerwieńsk

Uchwała Nr Uchwała nr II/40/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/2/549/3/2017; Wnioskodawca - Gmina Trzebiechów

Uchwała Nr Uchwała nr II/41/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/1/539/4/2017; Wnioskodawca - Lubuskie Muzeum Wojskowe

Uchwała Nr Uchwała nr II/42/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/1/538/5/2017; Wnioskodawca - Działalność Handlowa Halina Szymańska

Uchwała Nr Uchwała nr II/43/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/2/540/5/2017; Wnioskodawca - Indywidualna Praktyka Lekarska Bartosz Lelito

Uchwała Nr Uchwała nr II/44/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/3/541/5/2017; Wnioskodawca - Mariusz Sochacki Lubuskie Centrum Kserokopiarek

Uchwała Nr Uchwała nr II/45/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/4/543/5/2017; Wnioskodawca - TMB Monika Kowalska

Uchwała Nr Uchwała nr II/46/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/5/544/5/2017; Wnioskodawca - Przemysław Sołtys Zakład Usług Leśnych "Joanna"

Uchwała Nr Uchwała nr II/47/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/6/545/5/2017; Wnioskodawca - PW TOP BUD Tomaz Pigulski

Uchwała Nr Uchwała nr II/48/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/7/546/5/2017; Wnioskodawca - NEONLIGHT sp. z o.o. spółka komandytowa

Uchwała Nr Uchwała nr II/49/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/8/500/5/2017; Wnioskodawca - PUH Perslej M. Pietruszka

Uchwała Nr Uchwała nr II/50/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/9/551/5/2017; Wnioskodawca - Hotelik dla zwierząt "Przystań na 4 łapy" Jolanta Rycej

Uchwała Nr Uchwała nr II/51/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/10/552/5/2017; Wnioskodawca - KSC Automation K. Cieślarczyk

Uchwała Nr Uchwała nr II/52/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/11/554/5/2017; Wnioskodawca - PINUS PHUP Stysińskii Jarosław

Uchwała Nr Uchwała nr II/53/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/12/555/5/2017; Wnioskodawca - Michał Merdas FREEMIND

Uchwała Nr Uchwała nr II/54/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/13/545/5/2017; Wnioskodawca - BETEX Krzysztof Banaszkiewicz

Uchwała Nr Uchwała nr II/55/2017 w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/56/2017 w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/57/2017 w sprawie: uznania zasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/58/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odwoławczej

Uchwała Nr Uchwała nr II/59/2017 w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/60/2017 w sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała Nr Uchwała nr II/61/2017 w sprawie: dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odwoławczej

Uchwała Nr Uchwała nr II//62/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/01/202/1/2018; Wnioskodawca - Gmina Kolsko

Uchwała Nr Uchwała nr II/63/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/02/208/1/2018; Wnioskodawca - Gmina Trzebiechów

Uchwała Nr Uchwała nr II/64/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/04/213/1/2018; Wnioskodawca - Fundacja Pałac Bojadła

Uchwała Nr Uchwała nr II/65/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/05/217/1/2018; Wnioskodawca - Gmina Sulechów

Uchwała Nr Uchwała nr II/66/1/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/06/222/1/2018; Wnioskodawca - Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Uchwała Nr Uchwała nr II/67/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/07/223/1/2018; Wnioskodawca - Gmina Czerwieńsk

Uchwała Nr Uchwała nr II/68/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/08/224/1/2018; Wnioskodawca - Gmina Czerwieńsk

Uchwała Nr Uchwała nr II//69/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/01/203/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Kolsko

Uchwała Nr Uchwała nr II/70/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/02/209/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Trzebiechów

Uchwała Nr Uchwała nr II/71/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/03/206/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Sulechów

Uchwała Nr Uchwała nr II/72/2018 w sprawie niewybrania operacji do realizacji; Numer wniosku - II/04/211/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Bojadła

Uchwała Nr Uchwała nr II/73/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/05/212/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Bojadła

Uchwała Nr Uchwała nr II/74/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/06/212/4/2018; Wnioskodawca - Stowarzyszenia Wspólna Letnica

Uchwała Nr Uchwała nr II/75/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/07/216/2/2018; Wnioskodawca - Fundacja PRO NOVO

Uchwała Nr Uchwała nr II/76/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/08/220/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Zabór

Uchwała Nr Uchwała nr II/77/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/09/221/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Nowogród Bobrzańswki

Uchwała Nr Uchwała nr II/78/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku - II/10/225/2/2018; Wnioskodawca - Gmina Czerwieńsk

Uchwała nr II/79/2018 w sprawie uznania zasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała nr II/80/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odwoławczej

Uchwała nr II/81/2018 w sprawie uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała nr II/82/2018 w sprawie uznania częściowej zasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania protestu do Zarządu Województwa

Uchwała nr II/83/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odwoławczej

Uchwała nr II/84/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/1/263/3/2018; Wnioskodawca - Krzysztof Mazur

Uchwała nr II/85/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/2/265/3/2018; Wnioskodawca - Andrzej Dytrych

Uchwała nr II/86/2018 w sprawie nie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/3/266/3/2018; Wnioskodawca - Sylwia Wawrzyniak-Bodnar

Uchwała nr II/87/2018 w sprawie nie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/4/267/3/2018; Wnioskodawca - Olgierda Awakowicza

Uchwała nr II/88/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/5/268/3/2018; Wnioskodawca - Honorata Ganecka

Uchwała nr II/89/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/6/279/3/2018; Wnioskodawca - Izabela Chwojnicka

Uchwała nr II/90/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/7/280/3/2018; Wnioskodawca - Daniela Stachuła

Uchwała nr II/91/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/8/281/3/2018; Wnioskodawca – Marzena Czulak

Uchwała nr II/92/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/9/282/3/2018; Wnioskodawca – Rafał Doros

Uchwała nr II/93/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/10/283/3/2018; Wnioskodawca - Justyna Baumann

Uchwała nr II/94/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/11/284/3/2018; Wnioskodawca - Rafał Trafała

Uchwała nr II/95/2018 w sprawie nie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/12/285/3/2018; Wnioskodawca - Maciej Chmielewski

Uchwała nr II/96/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/13/286/3/2018; Wnioskodawca - Marlena Piotrowska

Uchwała nr II/97/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/14/288/3/2018; Wnioskodawca - Tomasz Willmann

Uchwała nr II/98/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/15/289/3/2018; Wnioskodawca - Marta Słodnik

Uchwała nr II/99/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/16/290/3/2018; Wnioskodawca - Katarzyna Żelazna

Uchwała nr II/100/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/17/291/3/2018; Wnioskodawca - Patrycja Saganowska

Uchwała nr II/101/2018 w sprawie nie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/18/292/3/2018; Wnioskodawca - Izabela Wieczorek

Uchwała nr II/102/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/19/293/3/2018; Wnioskodawca - Radosław Skowroński

Uchwała nr II/103/2018 w sprawie niewybrania operacji; Numer wniosku II/20/294/3/2018; Wnioskodawca - Józef Dolczewski

Uchwała nr II/104/2018 w sprawie nie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/21/295/3/2018; Wnioskodawca - Mateusz Borowiak

Uchwała nr II/105/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/22/296/3/2018; Wnioskodawca - Katarzynę Hamrol

Uchwała nr II/106/2018 w sprawie nie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/24/298/3/2018; Wnioskodawca - Sylwia Bieleń

Uchwała nr II/107/2018 w sprawie nie dokonania wyboru operacji; Numer wniosku II/25/299/3/2018; Wnioskodawca - Mariusz Wójcik

Uchwała nr II/108/2018 w sprawie uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania go do ZW (Nr wniosku: II/3/266/3/2018)

Uchwała nr II/109/2018 w sprawie uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania go do ZW (Nr wniosku: II/4/267/3/2018)

Uchwała nr II/110/2018 w sprawie uznania zasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania go do właściwego etapu oceny (Nr wniosku: II/5/268/3/2018)

Uchwała nr II/111/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odowławczej (Nr wniosku: II/5/268/3/2018)

Uchwała nr II/112/2018 w sprawie uznania zasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania go do właściwego etapu oceny (Nr wniosku: II/11/284/3/2018)

Uchwała nr II/113/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odowławczej (Nr wniosku: II/11/284/3/2018)

Uchwała nr II/114/2018 w sprawie uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania go do ZW (Nr wniosku: II/13/286/3/2018)

Uchwała nr II/115/2018 w sprawie uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania go do ZW (Nr wniosku: II/17/291/3/2018)

Uchwała nr II/116/2018 w sprawie uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu i skierowania go do ZW (Nr wniosku: II/24/298/3/2018)

Uchwała nr II/117/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odowławczej (Nr wniosku: II/2//209/2/2018)

Uchwała nr II/118/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odowławczej (Nr wniosku: II/3/266/3/2018)

Uchwała nr II/119/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odowławczej (Nr wniosku: II/4/267/3/2018)

Uchwała nr II/120/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odowławczej (Nr wniosku: II/17/291/3/2018)

Uchwała nr II/121/2018 w sprawie dokonania wyboru operacji w wyniku procedury odowławczej (Nr wniosku: II/24/298/3/2018)

Uchwała nr II /122/2019 z dnia 10.06.2019 r. w sprawie: opinii dot. zmiany miejsca realizacji operacji wybranej do dofinansowania uchwałą nr II/2102/2018 z dnia 5 września 2018 r.

Uchwała nr II/123/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ukonstytułowania się Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem".

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.