Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

Nabory wniosków

HARMONOGRAMY NABORÓW

HARMONOGRAMY OGÓLNE 

Harmonogram naborów wniosków na lata 2014 – 2020,  stanowiący  załącznik do  umowy  ramowej  z  20.05.2016 r.,  zmieniony  22.11.2016 r

Harmonogram naborów wniosków na lata 2016 – 2020,   stanowiący  załącznik do  umowy  ramowej  z  20.05.2016 r.

 

INFORMACJE O NABORACH

I Nabór     1/2017  Budowa, przebudowa miejsc związanych z turystyką i rekreacją w tym wodną na obszarze LGD.  

Ogłoszenie  o  naborze  wniosków.

A.   Dokumenty  obowiązkowe

 1. Wniosek  o  przyznanie  pomocy  WoPP  wersja aktywna
 2. Wniosek  o  przyznanie  pomocy  WoPP  wersja  pdf
 3. Instrukcja  wypełniania  wniosku /WoPP/
 4. Fiszka  opisu  przedsięwzięcia  1.1.1  wersja  aktywna
 5. Fiszka  opisu  przedsięwzięcia  1.1.1  wersja  pdf
 6. Dokumenty potwierdzające  przeprowadzenie  konsultacji
 7. Załączniki  wymienione w sekcji  VII  wniosku  dotyczące danego naboru  

​B. Dokumenty  do  wiadomości

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem   zał.  nr  1
 2. Karta oceny  wniosku  przedsięwzięcie  1.1.1    zał.  nr  2
 3. Karta oceny zgodności z LSR i Prow   zał.  nr  3
 4. Karta oceny zgodności z PROW   zał.  nr  4
 5. Karta oceny formalnej   zał.  nr  5

C. Dokumenty  pozostałe

 1. Umowa o  przyznanie  pomocy
 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe   zał.  nr  1  do  umowy
 3. Zestawienie  działek     zał.  nr  2  do  umowy
 4. Zasady konkurencyjności     zał.  nr  3  do  umowy
 5. Wskaźniki procentowe do obliczania kar    zał.  nr  4  do  umowy
 6. Kary  umowne za naruszenie zasad POZPub.   zał.  nr  5  do umowy
 7. Kary  umowne za naruszenie zasad POZPub.   zał.  nr  5a  do umowy
 8. Wniosek  o  płatność   / WoP /   wersja  aktywna
 9. Wniosek  o płatność    / WoP /   wersja  pdf
 10. Instrukcja  wypełniania  / WoP /

Przy  wypełnianiu  wniosku  z  wykorzystaniem  GENERATORA  WNIOSKU  należy  skorzystać  z  linku  na  naszej  stronie  pod  nazwa  GENERATOR  WNIOSKU.

Oznaczenia  w  karcie  oceny  wniosku  przedsięwzięcie  1.1.1  –    A,  B,  C  wskazują  które  kryteria  będą  brane  i  w  jakiej  kolejności  przy  ustalaniu  pozycji  na  liście,  w  przypadku  równej  liczby  punktów  uzyskanej  przez  2  lub  więcej  wnioski.

 

II.  Nabór     2/2017    Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie  o  naborze  wniosków.

Informujemy o konieczności dołączenia "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" przy składaniu Wniosku o Przyznanie Pomocy

A.   Dokumenty  obowiązkowe

 1. Wniosek  o  przyznanie  pomocy / WoPP /   wersja aktywna
 2. Wniosek  o  przyznanie  pomocy  / WoPP /  wersja  pdf
 3. Instrukcja  wypełniania  wniosku  / WoPP /
 4. Fiszka  opisu  przedsięwzięcia  3.1.1 wersja  aktywna
 5. Fiszka  opisu  przedsięwzięcia  3.1.1  wersja  pdf
 6. Biznes  plan  wersja  aktywna
 7. Biznes  plan   wersja  pdf
 8. Instrukcja wypełniania  biznes  plan
 9. Załączniki  wymienione w sekcji  IV  wniosku  dotyczące danego naboru
 10. Minimum 2 oferty cenowe potwierdzające przyjęty poziom cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo-finansowego operacji (sekcja VII biznesplanu),
 11. Dokumenty potwierdzające wiedzę / lub /  doświadczenie zgodnie z kartą oceny wniosków  3.1.1,  kryterium  2,  /  załącznik fakultatywny /
 12. Zaświadczenie o zameldowaniu, zgodnie z kartą oceny  wniosków  3.3.1, kryterium  7  /  załącznik fakultatywny  / 

​B.   Dokumenty  do  wiadomości

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem   zał.  nr  1
 2. Karta oceny  wniosku  przedsięwzięcie  3.1.1    zał.  nr  2
 3. Karta oceny zgodności z LSR i Prow   zał.  nr  3
 4. Karta oceny zgodności z PROW   zał.  nr  4
 5. Karta oceny formalnej   zał.  nr  5

C.   Dokumenty  pozostałe

 1. Umowa o  przyznanie  pomocy

 2. Zestawienie  działek     zał.  nr  1  do  umowy
 3. Wniosek  o  płatność   /WoP/  wersja  aktywna
 4. Wniosek  o płatność    /WoP/   wersja  pdf
 5. Wykaz  faktur  lub  dokumentów  równoważnych  zał.  nr  1
 6. Instrukcja  wypełniania  WoP

Przy  wypełnianiu  wniosku  z  wykorzystaniem  GENERATORA  WNIOSKÓW    należy  skorzystać  z  linku  na  naszej  stronie  pod  nazwa  GENERATOR  WNIOSKÓW   podejmowanie  działalności gospodarczej.

Link do  generatora  na  stronie  ARiMR:   https://wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl/login/

Oznaczenia  w  karcie  oceny  wniosku  przedsięwzięcie  3.1.1  –    A,  B,  C  wskazują  które  kryteria  będą  brane  i  w  jakiej  kolejności  przy  ustalaniu  pozycji  na  liście,  w  przypadku  równej  liczby  punktów  uzyskanej  przez  2  lub  więcej  wnioski

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.