Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

Nabory wniosków

HARMONOGRAMY NABORÓW

HARMONOGRAMY OGÓLNE 

Harmonogram naborów wniosków na lata 2014 – 2020,  stanowiący  załącznik do  umowy  ramowej  z  20.05.2016 r.,  zmieniony  22.11.2016 r

Harmonogram naborów wniosków na lata 2016 – 2020,   stanowiący  załącznik do  umowy  ramowej  z  20.05.2016 r.

 

INFORMACJE O NABORACH

I Nabór     3/2017 Budowa, wyznaczanie i oznakowanie ścieżek, szlaków i tras turystki rowerowej, pieszej, nordic-walking, dydaktycznych i innych

Ogłoszenie o naborze wniosków

A.   Dokumenty obowiązkowe

 1. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP  wersja aktywna
 2. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP  wersja pdf
 3. Instrukcja wypełniania wniosku /WoPP/
 4. Fiszka opisu przedsięwzięcia 1.1.2  wersja aktywna
 5. Fiszka opisu przedsięwzięcia 1.1.2  wersja pdf
 6. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie konsultacji
 7. Załączniki wymienione w sekcji VII wniosku dotyczące danego naboru  

​B. Dokumenty  do  wiadomości

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem  zał. nr 1
 2. Karta oceny wniosku przedsięwzięcie 1.1.2  zał. nr 2
 3. Karta oceny zgodności z LSR i Prow   zał. nr 3
 4. Karta oceny zgodności z PROW  zał. nr 4
 5. Karta oceny formalnej  zał. nr 5

C. Dokumenty  pozostałe

 1. Umowa o przyznanie pomocy
 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe  zał.  nr  1  do  umowy
 3. Zestawienie działek  zał. nr 2 do umowy
 4. Zasady konkurencyjności   zał.  nr  2 
 5. Kary umowne za naruszenie zasad POZPub.  zał. nr 3 do umowy
 6. Kary umowne za naruszenie zasad POZPub.  zał. nr 3a do umowy
 7. Wykaz faktur   zał. nr 2
 8. Wniosek o płatność  / WoP /   wersja aktywna
 9. Wniosek o płatność   / WoP /   wersja pdf
 10. Instrukcja wypełniania  / WoP /

Oznaczenia  w  karcie  oceny  wniosku  przedsięwzięcie  1.1.2  –    A,  B,  C  wskazują  które  kryteria  będą  brane  i  w  jakiej  kolejności  przy  ustalaniu  pozycji  na  liście,  w  przypadku  równej  liczby  punktów  uzyskanej  przez  2  lub  więcej  wnioski.

 

II.  Nabór     4/2017  Rozwój turystyki tematycznej poprzez przygotowanie i udostępnienie infrastruktury dla turystów oraz jej promocję.

Ogłoszenie o naborze wniosków

A.   Dokumenty  obowiązkowe

B. Dokumenty  do  wiadomości

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem zał. nr 1
 2. Karta oceny wniosku przedsięwzięcie 1.2.1  zał. nr 2
 3. Karta oceny zgodności z LSR i Prow zał. nr 3
 4. Karta oceny zgodności z PROW zał. nr 4
 5. Karta oceny formalnej zał. nr 5

C. Dokumenty  pozostałe

 1. Umowa o przyznanie pomocy
 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe zał. nr 1 do umowy
 3. Zestawienie działek zał. nr 2 do umowy
 4. Zasady konkurencyjności   zał. nr 2 
 5. Wykaz faktur  zał. nr 2
 6. Kary umowne za naruszenie zasad POZPub.  zał. nr 3 do umowy
 7. Kary umowne za naruszenie zasad POZPub.  zał. nr 3a do umowy
 8. Wniosek o płatność  /WoP/ wersja  aktywna
 9. Wniosek o płatność /WoP/ wersja  pdf
 10. Instrukcja wypełniania /WoP/

 

Oznaczenia  w  karcie  oceny  wniosku  przedsięwzięcie  1.2.1  –    A,  B,  C  wskazują  które  kryteria  będą  brane  i  w  jakiej  kolejności  przy  ustalaniu  pozycji  na  liście,  w  przypadku  równej  liczby  punktów  uzyskanej  przez  2  lub  więcej  wnioski

 

III.  Nabór     5/2017    Rozwój działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Informujemy o konieczności dołączenia "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"  przy składaniu Wniosku o Przyznanie Pomocy

A.   Dokumenty obowiązkowe

 1. Wniosek o przyznanie pomocy /WoPP/ wersja aktywna
 2. Wniosek o przyznanie pomocy /WoPP/ wersja  pdf
 3. Instrukcja wypełniania wniosku /WoPP/
 4. Fiszka opisu przedsięwzięcia 3.2.1 wersja aktywna
 5. Fiszka opisu przedsięwzięcia 3.2.1 wersja pdf
 6. Biznes plan wersja docx
 7. Biznes plan wersja xlsx
 8. Biznes plan wersja pdf
 9. Instrukcja wypełniania  biznes  planu
 10. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
 11. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
 12. Załączniki wymienione w sekcji VII wniosku dotyczące danego naboru
 13. Minimum 2 oferty cenowe potwierdzające przyjęty poziom cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo-finansowego operacji
 14. Dokumenty potwierdzające wiedzę / lub / doświadczenie zgodnie z kartą oceny wniosków 3.2.1, kryterium  3, /załącznik fakultatywny/

​B.   Dokumenty do wiadomości

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem zał. nr 1
 2. Karta oceny wniosku przedsięwzięcie 3.2.1 zał. nr 2
 3. Karta oceny zgodności z LSR i Prow zał. nr 3
 4. Karta oceny zgodności z PROW zał. nr 4
 5. Karta oceny formalnej zał. nr 5

C.   Dokumenty pozostałe

 1. Umowa o przyznanie pomocy

 2. Zestawienie działek zał. nr 1 do umowy

 3. Wniosek o płatność  /WoP/ wersja aktywna
 4. Wniosek o płatność  /WoP/ wersja pdf
 5. Wykaz faktur lub dokumentów równoważnych zał. nr 1
 6. Instrukcja wypełniania WoP

Oznaczenia  w  karcie  oceny  wniosku  przedsięwzięcie  3.2.1  –    A,  B,  C  wskazują  które  kryteria  będą  brane  i  w  jakiej  kolejności  przy  ustalaniu  pozycji  na  liście,  w  przypadku  równej  liczby  punktów  uzyskanej  przez  2  lub  więcej  wnioski

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.