Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

Dokumenty Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”

 


Statut Stowarzyszenia z dnia  17.09.2015 r.

Statut Stowarzyszenia z dnia  05.04.2016 r.

Statut Stowarzyszenia z dnia  22.11.2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”


Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020     grudzień  2015 r.

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020     zmiana lipiec 2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020    zmiana  listopad 2016 r.

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”


Dokumenty  ważne  od  08.06.2017 r.

Regulamin Rady LGD wraz  z załącznikiem nr 1 (Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady) oraz załącznikiem nr 2 (Karta informacyjna kandydata na członka Rady)

załącznik nr 3 Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR

zał. nr 1 Terminarz ogłaszania naboru

zał. nr 2 Wycofanie wniosku

zał. nr 3 Karta zgodności z LSR i PROW

zał. nr 4 Karta oceny zgodności z PROW

zał. nr 5 Karty wyboru operacji w ramach LSR

1/. Karta  5a przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, przebudowa wraz z wyposażeniem miejsc związanych z turystyką i rekreacją, w tym wodną na obszarze LGD.   

2/. Karta  5b  przedsięwzięcie 1.1.2  Budowa, wyznaczanie i oznakowanie ścieżek, szlaków i tras turystki rowerowej,  pieszej, nordic-walking, dydaktycznych i innych.

3/. Karta 5c  przedsięwzięcie 1.1.3 Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych.

4/. Karta 5d przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój turystyki tematycznej poprzez  przygotowanie i udostępnienie infrastruktury dla turystów oraz jej promocję.

5/. Karta 5e przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa miejsc rekreacji i obiektów kulturalnych.

6/. Karta 5f przedsięwzięcie 2.2.1 Organizacja zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym związanych ze zwyczajami i tradycjami, ochroną środowiska naturalnego, ekologią itp., dla różnych grup wiekowych.

7/. Karta 5g przedsięwzięcie 2.2.2 Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczności lokalne do działań  kulturalnych, społecznych i sportowych (festiwale, targi, przeglądy twórców i artystów lokalnych/amatorów, imprez sportowych itp.).   

8/. Karta 5h przedsięwzięcie 2.3.1 Rozwój i wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie tradycji i dziedzictwa,  w tym tradycji regionalnych tworzonych współcześnie w oparciu o wzorce z przeszłości.

9/. Karta 5i  przedsięwzięcie 3.1.1  Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej.

10/. Karta 5j  przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

11/. Karta 5k przedsięwzięcie 4.1.1 Działania aktywizujące grupy defaworyzowane, bezrobotne, osoby starsze itp.

12/. Karta 5l przedsięwzięcie  4.1.2 Działania edukacyjne, doradztwo w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej dla grup defaworyzowanych

zał. nr 6  Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w naborze

zał. nr 7  Rejestr powiązań członków rady z wnioskodawcami

zał. nr 8  Lista operacji zgodnych z LSR

zał. nr 9  Lista wybranych operacji

zał. nr 10 Uchwała Rady

zał. nr 11 Pismo informujące o wyborze

zał. nr 12 Procedura  odwoławcza        zał.  1     Protest

załącznik nr 4  Procedura oceny i wyboru operacji – projekty grantowe

zał. nr 1  Terminarz ogłaszania naboru

zał. nr 2  Karta zgodności z LSR

zał. nr 3  Karta oceny wniosku

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.