Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

Dokumenty Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”

 


Statut Stowarzyszenia z dnia  17.09.2015

Statut Stowarzyszenia z dnia  05.04.2016

Statut Stowarzyszenia z dnia  22.11.2016

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”


Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020     grudzień  2015 r

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020     zmiana lipiec 2016 r

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020    zmiana  listopad 2016r

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”


Dokumenty  ważne  od  22.11.2016r

Regulamin Rady LGD

załącznik  nr  1  Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady

załącznik  nr  2   Karta informacyjna kandydata na członka Rady

załącznik  nr  3   Procedura oceny i wyboru operacji  w ramach LSR

zał. nr  1   Terminarz ogłaszania naboru

zał. nr  2   Wycofanie  wniosku

zał. nr  3   Karta zgodności z LSR  i  PROW

zał. nr  4   Karta oceny zgodności z  PROW

zał. nr  5   Karty  wyboru operacji w ramach LSR

1/.     Karta  5a  przedsięwzięcie  1.1.1  Budowa, przebudowa wraz z wyposażeniem miejsc     związanych z  turystyką i rekreacją,  w  tym wodną na obszarze  LGD.   

2/.     Karta  5b  przedsięwzięcie  1.1.2   Budowa, wyznaczanie  i  oznakowanie  ścieżek, szlaków i tras turystki rowerowej,  pieszej, nordic-walking, dydaktycznych  i  innych.

3/.    Karta  5c  przedsięwzięcie  1.1.3  Przygotowanie i  publikacja materiałów promocyjnych.

4/.    Karta  5d  przedsięwzięcie 1.2.1  Rozwój turystyki  tematycznej  poprzez     przygotowanie  i udostępnienie infrastruktury dla turystów  oraz  jej  promocję.

5/.    Karta  5e  przedsięwzięcie  2.1.1  Budowa  i przebudowa  miejsc rekreacji  i obiektów  kulturalnych.

6/.   Karta  5f  przedsięwzięcie  2.2.1  Organizacja zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym związanych ze zwyczajami i tradycjami, ochroną środowiska naturalnego, ekologią itp., dla różnych grup  wiekowych.

7/.   Karta  5g  przedsięwzięcie  2.2.2   Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczności lokalne do działań  kulturalnych, społecznych i sportowych (festiwale, targi, przeglądy twórców i artystów lokalnych/amatorów, imprez sportowych itp.).   

8/.   Karta  5h  przedsięwzięcie  2.3.1  Rozwój  i  wsparcie  lokalnych  inicjatyw w zakresie tradycji i dziedzictwa,  w tym tradycji regionalnych tworzonych współcześnie w oparciu o  wzorce z przeszłości.

9/.   Karta  5i  przedsięwzięcie  3.1.1   Wsparcie finansowe na podejmowanie      działalności gospodarczej.

10/.  Karta  5j  przedsięwzięcie  3.2.1   Wsparcie finansowe dla podmiotów           prowadzących działalność gospodarczą.

11/.  Karta  5k  przedsięwzięcie  4.1.1   Działania aktywizujące grupy             defaworyzowane, bezrobotne, osoby starsze itp.

12/.  Karta  5l  przedsięwzięcie  4.1.2   Działania edukacyjne, doradztwo w           zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej dla grup defaworyzowanych

zał. nr  6   Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w naborze

zał. nr  7   Rejestr powiązań członków rady z wnioskodawcami

zał. nr  8   Lista operacji zgodnych z LSR

zał. nr  9   Lista wybranych operacji

zał. nr  10 Uchwała Rady

zał. nr  11 Pismo informujące o wyborze

zał. nr  12 Procedura  odwoławcza        zał.  1     Protest

załącznik  nr  4  Procedura oceny i wyboru operacji – projekty grantowe

zał. nr  1   Terminarz ogłaszania naboru

zał. nr  2   Karta zgodności z LSR

zał. nr  3   Karta oceny wniosku

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.