Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 23420
W sumie: 150799

Dokumenty EFRROW i EFS+

DOKUMENTY STOWARZYSZENIA

Perspektywa - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 i Europejski Fundusz Społeczny Plus na lata 2021-2027

 

1. Dokumenty wspólne

Statut Stowarzyszenia z dnia 07.09.2023 r.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem" 2023-2027 - wersja pierwsza przyjęta Maj 2023

 
Dokumenty przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków dnia 23 kwietnia 2024 r.:

Regulamin Rady
załaczniki:


2. Dokumenty dotyczące realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

 

Regulamin naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
dla celu: C.3. (f)
Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności osób z niepełno sprawnościami 

Regulamin naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
dla celu: C.4. (g)
  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Regulamin naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
dla celu: C.5. (k)
Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie,  tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
dla celu: C.6. (l)
Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej  potrzebujących i dzieci 

załącznik Nr 1 – Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027  – wspólna dla celów f, g, k, l

załaczniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – wspólne dla celów f, g, k, l


3. Dokumenty dotyczące realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW

Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - współfinansowanych ze środków EFRROW

Regulamin naboru wniosków wraz z procedurą oceny i wyboru operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
załączniki:

załącznik nr 1 - Karta oceny formalnej
załącznik nr 2 a– Szczegółowy opis Lokalnych kryteriów wyboru operacji współfinansowanych ze środków EFRROW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o profilu turystycznym
załącznik nr 2 b– Szczegółowy opis Lokalnych kryteriów wyboru operacji współfinansowanych ze środków EFRROW w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej o profilu edukacyjnym, sportowym, kulturalnym, społecznym, zdrowotnym w zakresie skierowanym do dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i seniorów
załącznik nr 2 c– Szczegółowy opis Lokalnych kryteriów wyboru operacji współfinansowanych ze środków EFRROW w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej
załącznik nr 3a - Karta oceny operacji według Lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o profilu turystycznym
załącznik nr 3b - Karta oceny operacji według Lokalnych kryteriów wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o profilu edukacyjnym, sportowym, kulturalnym, społecznym, zdrowotnym w zakresie skierowanym do dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i seniorów
załącznik nr 3c - Karta oceny operacji według Lokalnych kryteriów wyboru​ w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej
załącznik nr 4 – Karta oceny wniosku o wsparcie
załącznik nr 5 – Wzór pisma P1 wzywającego go do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku o wsparcie
załącznik nr 6 – Wzór pisma P2 do wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny operacji przez Radę
załącznik nr 7 – Karta rozpatrzenia protestu
załącznik nr 8 – Wzór pisma P3 do wnioskodawcy dotyczący wezwania do uzupełnienia złożonego protestu
załącznik nr 9 – Wzór pisma P4 do wnioskodawcy dotyczącego pozostawienia złożonego protestu bez rozpatrzenia
załącznik nr 10 – Wzór pisma P5 informującego o wynikach ponownej oceny (po proteście)
załącznik nr 11 – Deklaracja bezstronności i poufności dla pracownika biura
załącznik nr 12 – Karta oceny wstępnej dla operacji własnych LGD
załącznik nr 13 - Szczegółowy opis Lokalnych kryteriów wyboru operacji własnych LGD
załącznik nr 14 – Karta oceny wg Lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnych LGD
załącznik nr 15 – Wzór Protestu od wyniku oceny

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.