Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14478
W sumie: 14478

News

News zdjęcie id 312

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

16.04.2018

Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2018r.  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem. Zebranie zaplanowano na godz. 16:00 (I termin)/ godz. 16:30 (II  termin) Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze. 

PROGRAM WZC:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Omówienie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
 6. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 8. Omówienie propozycji uchwały w sprawie ustalenia dobrowolnej składki członkowskiej dla samorządów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dobrowolnej składki członkowskiej dla samorządów.
 10. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
 11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załącznikach wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego,
 12. Omówienie zmian w załączniku numer 1 do LSR- Procedura aktualizacji LSR.
 13. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedurze aktualizacji LSR stanowiącej załącznik nr 1 do LSR.
 14. Omówienie zmian w załączniku nr 2 do LSR- Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu.
 15. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załącznik nr 2 do LSR
 16. Omówienie zmian w załączniku nr 3 do LSR-Plan Działań.
 17. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR
 18. Omówienie zmian w załączniku nr 4 do LSR-Budżet LSR.
 19. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR
 20. Omówienie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach LSR.
 21. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.
 22. Zmiany w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach LSR.
 23. Omówienie zmian w Regulaminie Rady.
 24. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady.
 25. Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz zmian w niektórych załącznikach:

26. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury:

 • Załącznik 1 - Terminarz ogłaszania naboru - Operacje zgodne z LSR,
 • Załącznik 2 – Wycofanie wniosku,
 • Załącznik 5a - Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wsparcie rozwoju lokalnej turystyki,
 • Załącznik 5b - Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 2.1.1 – Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną,
 • Załącznik 5c – Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 3.1.1 – Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej
 • Załącznik 5d - Karta oceny wniosku - Przedsięwzięcie 3.2.1 – Wsparcie finansowe dla podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą
 • Załącznik 13 – Deklaracja poufności i bezstronności pracownika Biura Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem
 • Załącznik 14 – Karta oceny formalnej.

27. Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcie tekstu jednolitego Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach:

28. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach:

 • Załącznik 2 - Wzór wniosku o powierzenie grantu,
 • Załącznik 3 - Karta weryfikacji formalnej wniosku oraz zgodności z LSR i PROW 2014-2020,
 • Załącznik 4 - Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru,
 • Załącznik 5 - Wzór umowy o powierzenie grantu,
 • Załącznik 6 - Wzór wniosku o płatność

29. Wolne wnioski.

 

 

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.