Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 19466
W sumie: 146845

Startuj z FIO

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie wraz z Fundacją „AdRem” Z Gorzowa Wlkp. otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Małe inicjatywy” na rok 2017 (link: http://www.pozytek.gov.pl/Wyniki,konkursu,FIO,2017,,3965.html) na realizację projektu pn. „Startuj z FIO!”. Wczoraj została podpisana nasza umowa w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie w wysokości 370 tys. zł zostanie przeznaczone na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa lubuskiego m.in. na realizację oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, na własny rozwój, na aktywizację lokalnego środowiska.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje realizowanego projektu dla wszystkich zainteresowanych wsparciem.

CEL: Zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne, poprzez dofinansowanie minimum 55 projektów z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU FIO 2017: 370 tys. zł.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA MIKRODOTACJE: 275 tys. zł.

MIEJSCE REALIZACJI: województwo lubuskie

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O MIKRODOTACJE:

 1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.
 2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.
 3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.
 4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

 

NA CO MOGĄ ZOSTAĆ WYKORZYSTANE MIKRODOTACJE:

 1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:
 • sprzęt biurowy,
 • sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
 • koszty adaptacji lokalu,
 • oprogramowanie komputerowe,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
 • realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 1. Patron może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miało możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

 

WYSOKOŚĆ MIKRODOTACJI: Do 5 tys. zł.

Mikrodotacja nie może przekraczać 5 tys. zł. Łączna wartość towarów i usług zakupionych przez Operatora/Patrona w celu wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia realizowanego przez grupę nieformalną nie może przekroczyć 5000 zł. Środki muszą zostać wykorzystane do końca listopada 2017 roku.

PLANOWANE TERMINY W RAMACH PROJEKTU:

Lipiec 2017 r.- promocja, informacja oraz animacja dot. projektu, w tym 14 spotkań w całym województwie

Lipiec 2017 r.- ogłoszenie konkursu na mikrodotacje i nabór wniosków

Sierpień 2017 r.- ocena  złożonych wniosków

Wrzesień 2017 r.- podpisywanie umów na realizację wybranych projektów

Wrzesień-Listopad 2017 r.- realizacja projektów

Grudzień 2017 r.- rozliczenie zrealizowanych projektów oraz składania sprawozdań

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

Na naszej stronie (miedzyodraabobrem.pl), oraz na stronie Fundacji "AdRem" w Gorzowie Wlkp.(fundacjaadrem.pl), znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzorów dokumentów, regulaminu ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, kalendarz spotkań w regionie, instrukcje i informacje o tym jak wypełnić wniosek itp.

Informacje nt. realizacji projektu, komunikaty ważne dla zainteresowanych mikrodotacjami oraz zasadami realizacji projektów będziemy również zamieszczać na naszym profilu na FB.

W ramach realizowanego projektu, nasze Stowarzyszenie oraz Fundacja „ADREM” będą prowadziły biura projektu oraz punkty konsultacyjno-doradcze, które będą funkcjonowały do końca tego roku. Będziemy udzielać wszelkich informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail w zależności od Państwa potrzeb, preferencji i możliwości.

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem” ul. Lipowa 1 6-003 Zabór

tel.68 320 13 55; k.drozak@miedzyodraabobrem.pl

Biuro Fundacji "AdRem" ul. Łokietka 28 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 694 482 891; regranting.far@gmail.com

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.