Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

WZC

I.   Walne Zebranie Członków   17.09.2015 r.

1/.  Program  zebrania

2/.  Protokół  z  zebrania

3/.  Statut  proponowane  zmiany

4/.  Uchwała  43/15  z  17.09.2015 r.  w  sprawie  zmian w  statucie  Stowarzyszenia.

II.  Walne Zebranie Członków  26.11.2015 r.

1/.  Program  zebrania

2/.  Protokół z zebrania

3/.  Uchwała  44/15  z  26.11.2015 r. w sprawie  zmiany w statucie Stowarzyszenia.

4/.  Uchwała  45/15  z  26.11.2015 r. w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi

5/.  Uchwała  46/15  z  26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady

6/.  Uchwała  47/15  z  26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia informacji KR

7/.  Uchwała  48/15  z  26.11.2015 r. w sprawie  skrócenia kadencji wszystkich organów.

8/.  Uchwała  49/15  z  26.11.2015 r. w sprawie  wyboru Zarządu

9/.  Uchwała  50/15  z  26.11.2015 r. w sprawie  wyboru  Rady

10/. Uchwała  51/15  z  26.11.2015 r. w sprawie  wyboru Komisji Rewizyjnej

III.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  22.12.2015 r.

1/.  Program  zebrania.

2/.  Protokół  z  zebrania

3/.  Uchwała 52/15  z  dnia  22.12.2015 rw  sprawie  zatwierdzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020  wraz załącznikami.

4/.  Uchwała 53/15  z  dnia  22.12.2015 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady.

5/.  Uchwała 54/15  z  dnia  22.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur oceny i wyboru operacji LSR wraz z załącznikami.

6/.  Uchwała 55/15  z  dnia  22.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur oceny i wyboru projektów grantowych wraz z załącznikami.

7/.  Uchwała 56/15  z  dnia  22.12.2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia procedur zmiany kryteriów oceny wniosków.

8/.  Uchwała 57/15  z  dnia  22.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od samorządów.

IV.  Walne Zebranie Członków  05.04.2016 r.

1/.  Program  zebrania

2/.  Protokół  z  zebrania

3/.  Projekt  zmian w  statucie  Stowarzyszenia.

4/.  Uchwała  58/16  z  dnia  05.04.2016 r.  w  sprawie  przyjęcia zmian w statucie.

V.  Walne Zebranie Członków  14/19.07.2016 r.

1/.  Program  zebrania.

2/.  Protokół z zebrania

3/.  Wyciąg z  LSR  z  proponowanymi  zmianami

4/.  Plan  działania załącznik nr 3 do LSR  po  zmianach.

5/.  Budżet  LSR  załącznik  nr  4  do LSR  po zmianach.

5/.  Plan komunikacji załącznik nr  5 do LSR  po zmianach

6/.  Lokalna Strategia Rozwoju po zmianach  tekst jednolity.

7/.  Uchwała  59/16  z dnia  14.07.2016 r. w  sprawie  przyjęcia  zmian  w  LSR  oraz załącznikach do  LSR

8/.  Proponowany harmonogram naborów.

9/.  Uchwała  60/16  z dnia  14.07.2016 r. w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu naborów.

VI.  Walne Zebranie Członków  22.11.2016 r.

1/.  Program  zebrania

2/.  Protokół z zebrania

3/.  Wyciąg z  LSR  z  proponowanymi  zmianami

4/. Lokalna Strategia  Rozwoju  tekst jednolity z  zaznaczonymi  zmianami.

5/. Uchwała  61/16

6/. Uchwała 61/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany  LSR  oraz  niektórych  załączników  do  LSR

7/. Uchwała 62/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia

8/. Uchwała 63/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia  procedury  zmiany  kryteriów  oceny  wniosków:  operacje  w ramach LSR  i  projekty  grantowe.

9/. Uchwała 64/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie  zatwierdzenia zmian w  Regulaminie  Rady  i  niektórych załącznikach do regulaminu  Rady

10/. Uchwała 65/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 00009-6933-UM0410003/15

VII. Walne Zebranie Członków 19.01.2017 r.

1/. Protokół z zebrania

2/. Uchwała  66/17  z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania Zarządu

3/. Uchwała  67/17  z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Zarządu

4/. Uchwała  68/17  z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady

5/. Uchwała  69/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR

6/. Uchwała  70/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w karcie zgodności wniosku z PROW stanowiący załącznik nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji

7/. Uchwała  71/17  z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Karty oceny formalnej jako załącznik nr 13 do procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

8/. Uchwała  72/17  z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady

VIII. Walne Zebranie Członków  8.06.2017 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Uchwała 73/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu Stowarzyszenia

4/.   Uchwała 74/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zmian zasad wynagrodzenia Członków Rady

5/.   Uchwała 75/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady

6/.   Uchwała 76/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

7/.   Uchwała 77/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany załączników do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

8/.   Uchwała 78/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany Procedury odwoławczej wraz z załącznikami oraz przyjęcia tekstu jednolitego

9/.   Uchwała 79/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

10/. Uchwała 80/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.