Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17728
W sumie: 145107

News

News zdjęcie id 717

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

01.06.2021

 

 

Proponowany porządek  posiedzenia

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w trybie stacjonarnym/zdalnym

 

 1. Otwarcie walnego posiedzenia członków Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Omówienie zmian dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
 5. Przyjęcie uchwały dot. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Omówienie zmian dot. Planu Działania stanowiącego załącznik nr 3 do LSR.
 7. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.
 8. Omówienie zmian dot. Budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do LSR.
 9. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Budżecie stanowiącego załącznik nr 4 do LSR.
 10. Omówienie zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR.
 11. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Planie Komunikacji stanowiącego załącznik nr 5 do LSR.
 12. Omówienie zmian dot. Harmonogramu naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.
 13. Przyjęcie uchwały dot. zmian w Harmonogramie naboru wniosków stanowiącego załącznik nr 2 
  do Umowy Ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.
 14. Omówienie zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz w jej niektórych załącznikach:
 • Załącznik 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w ramach projektów grantowych;
 • Załącznik 4-  Karta zgodności z LSR i PROW 2014-2020;
 • Załącznik 5 - Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru;
 • Załącznik 6 - Wzór umowy o powierzenie grantu.

15. Przyjęcie uchwały dot. zmian  w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach:

 • Załącznik 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w ramach projektów grantowych;
 • Załącznik 4-  Karta zgodności z LSR i PROW 2014-2020;
 • Załącznik 5 - Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru;
 • Załącznik 6 - Wzór umowy o powierzenie grantu.

16.Omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

17. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

18. Omówienie propozycji zmiany wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia innych niż jednostki samorządu terytorialnego.

19. Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały Walnego Zebrania Członków nr 11/09 z dn. 01.10.2009 r. ws. uchwalenia składki członkowskiej wnoszonej przez członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie posiedzenia.


Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.