Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18378
W sumie: 145757

News

News zdjęcie id 993

KONSULTACJE: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

02.04.2024

 

Zapraszamy Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem (gminy: Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór) do wyrażenia swojej opinii/zgłoszenia uwag do Projektu kryteriów wyboru grantobiorców, które umożliwią LGD MOaB ogłoszenie konkursów na powierzenie grantów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskie 2021-2027 dla realizacji poniższych przedsięwzięć i celów:

 

Przedsięwzięcie P.3.1. Aktywizacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych

Cel C.3. (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności osób z niepełnosprawnościami

Przedsięwzięci P.4.1 Lokalne kształcenie dorosłych

Cel C.4. (g)  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej

Przedsięwzięci P.5.1 Rozwój gospodarstw zielonych

Cel C.5. (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

Przedsięwzięci P.6.1 Rozwój potencjału społeczności lokalnych

Cel C.6. (l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej  potrzebujących i dzieci.

Uzgodniony dokument, będzie zawierał Kryteria, wg których Rada LGD będzie oceniała i wybierała projekty do dofinansowania.

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: lgd@miedzyodraabobrem.pl, w terminie do 9 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00.

Do pobrania:

yes Projekt – Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów grantowych realizowanych ze środków EFS+ 

yes FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Ważne: Uwagi do kryteriów wyboru przyjmowane będą wyłącznie na załączonym formularzu.

Klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem (ogólna klauzula) - POBIERZ 

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.